De Gewone Houtwormkever (Anobium punctatum Degeer)

 

Uiterlijk 

Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5 tot 5 mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild.

Op het dekschild zijn rijen kleine putjes te zien.

De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd. 

Ontwikkeling 

Volledige gedaanteverwisseling.

Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar; het wijfje legt 20 tot 40 eitjes.

De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2 mm.

In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes de eitjes leggen.

De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23 ºC. 

Leefwijze 

Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhot aan, binnen en buiten gebouwen. De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof. Dit beeld is kenmerkend voor de gewone houtwormkever! 

Schade 

Gewone houtwormkevers komen voor zowel in loof- als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is. Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwwerken, manden, kisten. N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast. 

Bestrijding 

Er wordt gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen opgelost in organische oplosmiddelen of in water (minder milieu belastend) Water verdunbare middelen zijn toegelaten met als werkzame stof deltamethrin of cyflutrin. De benodigde hoeveelheid vloeistof zal in twee (indien nodig in meerdere) lagen/injecties worden aangebracht (nat in nat). Wanneer hout op deskundige en effectieve wijze wordt behandeld tegen eerder genoemde aantasting(en) zal in het algemeen een nieuw dergelijke aantasting pas na lange tijd kunnen optreden. Een ondeskundige niet effectieve behandeling leidt echter on­herroepelijk binnen een periode van enkele jaren, en uiterlijk binnen 5 jaar, tot een verdere aantasting van het hout. Een garantietermijn van 5 jaar is derhalve genoeg om vast te kunnen stellen of de behandeling op deugdelijke wijze heeft plaatsge­vonden. Eventuele langere periodes zeggen niets over de kwali­teit van de behandeling en kunnen de misleidende indruk wekken dat er beter werk is verricht.