DE HUISBOKTOR (Hylotrupes bajulus L.)

De in Nederland meest voorkomende boktorsoort is de huisboktor. Dit is gelijk de grootste en gevaarlijkste houtboorder binnen gebouwen. Dakconstructies worden door hen aangetast. Zelfs dikke balken kunnen in een paar jaar nagenoeg verpulverd worden. De houtworm is een andere aantaster van droog hout. De larve van de houtworm is hier de boosdoener; dit is de eigenlijke houtworm. Afhankelijk van de aard van het hout kan deze larve ± 3 jaar knagen voordat hij verpopt om... weer nieuwe eitjes te leggen waaruit dan weer nieuwe houtwormen komen.  

Uiterlijk 

Een volwassen huisboktor is 1 tot 2,5 cm. lang, bruinzwart en heeft 2 grijsachtige vlekken op de dekschilden.

De larve heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken.

De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt. 

Ontwikkeling 

Volledige gedaanteverwisseling.

Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar tot 11 jaar.

Eistadium; 1 tot 2 weken. Larvestadium; tot 11 jaar. Popstadium; 2 tot 4 weken. Imagostadium; 3 tot 4 weken.

In juni t/m september komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan dan paren, waarna de vrouwtjes ca. 200eitjes leggen.

De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 25ºC en een hoge relatieve luchtvochtigheid.

Leefwijze 

De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben.Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten al voor de verpopping uitgeknaagd, er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig waardoor de kever later een uitvliegopening knaagt.De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9 mm. Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke stuctuur. 

Schade 

Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan. Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. Bij genen wordt alleen het spinthout aangetast, bij vuren wordt ook het kernhout aangetast. 

Bestrijding 

Aantastingen inventariseren, gangen open leggen, boormeel verwijderen. Er wordt gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen opgelost in organische oplosmiddelen. De benodigde hoeveelheid vloeistof zal in twee (indien nodig in meerdere) lagen/injecties worden aangebracht (nat in nat). Wanneer hout op deskundige en effectieve wijze wordt behandeld tegen eerder genoemde aantasting(en) zal in het algemeen een nieuw dergelijke aantasting pas na lange tijd kunnen optreden. Een ondeskundige niet effectieve behandeling leidt echter on­herroepelijk binnen een periode van enkele jaren, en uiterlijk binnen 5 jaar, tot een verdere aantasting van het hout. Een garantietermijn van 5 jaar is derhalve genoeg om vast te kunnen stellen of de behandeling op deugdelijke wijze heeft plaatsge­vonden. Eventuele langere periodes zeggen niets over de kwali­teit van de behandeling en kunnen de misleidende indruk wekken dat er beter werk is verricht.