Black Terrier

Akoestische verjaging van ratten en muizen

De Black Terrier verspreidt vibraties in een rechte lijn door de lucht welke worden gereflecteerd door niet geluidabsorberende materialen. Deze vibraties creëren een akoestische kegel met een hoek van 60 graden en een diepte van 8 tot 9 meter. Zelfs al bij het benaderen van dit gebied, als gevolg van de dekking van achtergrondgeluid, voelen de ratten en muizen zowel een mogelijk gevaar als desoriëntatie. Wanneer de Black Terrier wordt geplaatst in een gesloten ruimte met niet geluidabsorberende wanden, worden de geluidssignalen op een zodanige wijze gereflecteerd dat het inhoud volledig verzadigd is.

Black Terrier is toepasbaar tussen verlaagde plafonds, in kruipruimtes, elektronische schakelkasten en smalle ondergrondse doorgangen.